บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ Server ติดตั้งและบำรุงรักษา แก้ปัญหา เช่น ปัญหาไวรัส เน็ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ช้า ให้กับองค์กรขนาดเล็ก - องค์กรขนาดใหญ่


ปัจจุบันที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจส่วนใหญ่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการมากขึ้น ซึ่งอีกสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือ IT Support บุคลาการที่จะคอยดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศให้กับองค์กรได้ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ได้ธุรกิจขององค์กรต้องติดขัด ซึ่งบางกรณีหาบุคลากรด้านนี้ยาก หรือมีอัตราค่าจ้างที่สูงมาก หรือบางบริษัทก็กำลังอยู่ในช่วงเติบโตที่ยังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์มากนัก แต่จะจ้างพนักงานด้านไอทีซักคนมาดูแล ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร

ประโยชน์ของการใช้บริการไอทีซัพพอร์ทจากเรา

เนื่องจากบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ที่เลือกได้จากความต้องการของลูกค้า ทำให้สามารถควบคุยต้นทุนได้อย่างเหมาะสมกับบริการขององค์กร

เมื่อคอมพิวเตอร์ของท่านมีปัญหา ก็อาจทำให้ธุรกิจที่กำลังสร้างรายได้ของท่านหยุดชะงักได้ ซึ่งพนักงานของเราที่คอยดูแลเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะ เมื่อเกิดปัญหาจะสามารถแก้ไขได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้โอกาสสร้างรายได้ของท่านลดน้อยลง

แพ็คเก็จที่ให้บริการ

แพ็กเกจเริ่มต้น

ต่อเดือน ฿ 9,000
 • เข้าดูแลที่ไซต์งาน 1 วัน / สัปดาห์
 • ซัพพอร์ททางโทรศัพท์ 4 วัน / สัปดาห์
 • บำรุงรักษาเป็นประจำทุก 3 เดือน
 • รายงานผลประจำเดือน

แพ็กเกจขนาดกลาง

ต่อเดือน ฿ 15,000
 • เข้าดูแลที่ไซต์งาน 2 วัน / สัปดาห์
 • ซัพพอร์ททางโทรศัพท์ 3 วัน / สัปดาห์
 • บำรุงรักษาเป็นประจำทุก 3 เดือน
 • รายงานผลประจำเดือน

แพ็กเกจขนาดใหญ่

ต่อเดือน ฿ 25,000
 • เข้าดูแลที่ไซต์งาน 3 วัน / สัปดาห์
 • ซัพพอร์ททางโทรศัพท์ 2 วัน / สัปดาห์
 • บำรุงรักษาเป็นประจำทุก 3 เดือน
 • รายงานผลประจำเดือน

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ได้ทุกช่องทาง หรือ โทร. 02-101-9684 เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุยรายละเอียด

รายละเอียดการให้บริการ กำหนดวัน เซ็นสัญญาการใช้บริการ

ดำเนินการดูแล

ดูแลตามแพ็คเก็จและวันที่เลือกใช้บริการ