บริการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบภายในองค์กร

ปฎิเสธไม่ได้เลย ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตและองค์กรเป็นอย่างมาก หลายองค์กรเริ่มหันมาให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบซื้อขาย, ระบบสต็อค หรือระบบเฉพาะทางต่างๆขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย ประสิทธิภาพ ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน หรือเพื่อความถูกต้องแม่นยำต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรเท่าทันหรือล้ำกว่าคู่แข่งได้  • รองรับทุกระบบปฎิบัติการ Windows, Linux, Mac, iOS, Android
  • รองรับทุกอุปกรณ์ PC, Notebook, Tablet, Smartphone
  • ทันสมัย ใช้งานง่าย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
  • รองรับทุกความต้องการขององค์กร เพราะระบบถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาตามความต้องการขององค์กรลูกค้าโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา ได้ทุกช่องทาง หรือ โทร. 02-101-9684 เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุยรายละเอียดและเก็บข้อมูล

คุยรายละเอียดความต้องการ ออกแบบและนำเสนอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ พร้อมประเมินราคา

ดำเนินการพัฒนา

กำหนดวันแล้วเสร็จ ดำเนินการพัฒนาระบบตามที่ตกลง จัดทำคู่มือ อบรมการใช้งาน ติดตั้งและดูแลระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง